Inleidende bepalingen
Op deze pagina tref je de privacyverklaring van MetSabine – begeleiding en zorg (“MetSabine”) aan.
Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
MetSabine is statutair gevestigd te Valkenswaard en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 67065759.
MetSabine is per e-mail te bereiken via info@metsabine.nl en telefonisch via +31 6 23055646.


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe MetSabine omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. 

Tevens geeft MetSabine aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.
De verwerking van persoonsgegevens door MetSabine valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen.
Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid in verband met het gerechtvaardigde belang van MetSabine en de goede uitvoering van een zorgovereenkomst. Zonder deze persoonsgegevens kan MetSabine haar diensten niet goed uitvoeren, namelijk het begeleiden, verzorgen en verplegen van zorgvragers.


De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid in verband met het gerechtvaardigde belang van MetSabine en de goede uitvoering van de overeenkomst. Zonder de persoonsgegevens kan MetSabine haar diensten niet goed uitvoeren, namelijk het aanbieden van het Business & Zorg programma.

Bij het aangaan van de overeenkomst dien je akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Indien je niet wenst om persoonsgegevens aan MetSabine te verstrekken, is MetSabine niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat MetSabine niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij jou.  

Soorten en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u contact met MetSabine opneemt om een overeenkomst te sluiten. Hiervoor verwerken we uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Ook worden de persoonsgegevens verwerkt als u alleen contact opneemt voor het stellen van een vraag over de diensten die MetSabine aanbiedt. Deze vragen kunnen gesteld worden via Facebook Messenger of via LinkedIn. De persoonsgegevens worden dan gebruikt om u snel en gericht te kunnen voorzien van informatie over de diensten van MetSabine.

Op het moment dat u een overeenkomst hebt gesloten met MetSabine heeft u de mogelijkheid om in te loggen op ZilliZ, waardoor u toegang krijgt tot uw persoonlijke account. Voor het gebruik van uw account verwerken wij uw naam, naam van eventuele instelling, factuuradres, kamer van koophandel nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord.
De persoonsgegevens, betreft voorgenoemde account, worden opgeslagen voor een termijn zo lang als de overeenkomst duurt. Indien er geen sprake is van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens voor een maximale duur van 12 maanden opgeslagen.


Op het moment dat je een programma bij MetSabine gaat volgen, verwerken wij uw naam en e-mailadres voor de Pluvo leeromgeving en Slack.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, naam van eventuele instelling, factuuradres, bankrekening gegevens, kamer van koophandel nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. MetSabine bewaart deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar.

Via Google Analytics, Word Press en/of andere vergelijkbare tools worden uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van deze tools om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe wij deze website kunnen verbeteren.

Op het moment dat je een zorgovereenkomst hebt gesloten met MetSabine heb je/heeft een mantelzorger/wettelijk vertegenwoordiger de mogelijkheid om in te loggen in ZilliZ, waardoor je toegang krijgt tot een account. Voor het aanmaken van een account in ZilliZ verwerken wij jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en wachtwoord.

De persoonsgegevens, betreft voorgenoemde account, worden opgeslagen voor een termijn zo lang als de overeenkomst duurt. Indien er geen sprake is van een overeenkomst worden jouw persoonsgegevens voor een maximale duur van 12 maanden opgeslagen.

Om de zorgovereenkomst goed uit te kunnen voeren verwerkt MetSabine naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, BSN-nummer. Tevens de probleemstelling, aard van de klachten en hulpvragen, worden vastgelegd. Daarnaast legt MetSabine de problematiek en de voortgang uit deze sessies vast in een (electronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerkt MetSabine naast medische gezondheidsproblematiek, zorgbeleid, medisch verleden, indicatie. MetSabine bewaart deze gegevens 15 jaar conform de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer ik kom te overlijden zal het dossier onmiddellijk worden vernietigd.

MetSabine stelt een zorgovereenkomst en een zorgplan op. Dit wordt gedaan vanuit een wettelijke verplichting. Via het zorgplan verzamelen wij persoonsgegevens, zoals naam, adres, BSN-nummer, verzekeraar en zorgindicatie. Dit wordt aangevuld met het zorgprobleem, zorgvraag, zorgdoel, voortgang en bijzonderheden. In de zorgovereenkomst ligt vast welke zorg wanneer wordt geleverd. MetSabine voegt deze toe aan het zorgdossier en zodoende 15 jaar bewaren.

Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de dienstverlening, zal deze worden verwerkt door de klachten en geschillencommissie (WKKGZ) om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruikt MetSabine voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. MetSabine zal gegevens tot afgehandelde klachten 15 jaar in het dossier bewaren.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, naam van eventuele instelling, factuuradres, bankrekeninggegevens, kamer van koophandel nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer en e-mail. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. MetSabine bewaart deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar.

Via Word Press en/of andere vergelijkbare tools worden jouw IP-adres en jouw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van deze tools om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe wij deze website kunnen verbeteren.


Cookies   
MetSabine maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van MetSabine bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt MetSabine om een goede gebruikservaring aan de gebruiker te kunnen leveren.


Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de MetSabine. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. MetSabine is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. MetSabine raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door MetSabine zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘vewerkers’. Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van deze website verzorgd of het bedrijf welke de boekhouding voor MetSabine verzorgt. Een van de verwerkers is ZilliZ. Dit bedrijf verzorgt de hosting en het beheer van het Elektronisch Cliënten Dossier. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van MetSabine.


Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als MetSabine op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
MetSabine heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat (https), waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.


Ook met betrekking tot derde partijen heeft MetSabine beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft MetSabine met andere bedrijven, die ook jouw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen. 

Jouw privacy rechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om uzelf te identificeren. Indien u na het sluiten van de overeenkomst een account toegewezen hebt gekregen op deze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@metsabine.nl

Geschreven artikelen.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de geschreven artikelen van MetSabine te volgen. U kunt zich inschrijven via de website en uitschrijven via de uitschrijf mogelijkheid bij het ontvangen van de artikelen via de door u ontvangen e-mail.


Klachten
Indien je een klacht wil indienen over MetSabine met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit bij MetSabine melden door een mail te sturen naar info@metsabine.nl.  Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit dient te doen, treft u aan via deze link.


Aanpassen privacyverklaring
MetSabine behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 oktober 2020.