Zzp er zorg

Grote verandering voor de zzp er zorg?

Zzp er zorg, komen er grote veranderingen aan voor jou en voor iedere zzp er in elke sector?  Minister van Gennip lijkt tegen het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) in te gaan waar er wel een plek is voor de zelfstandige in de zorg.

In deze blog laat ik je zien dat:

 • Er een breed plan is om het verschil tussen inkomsten van medewerkers en zelfstandigen kleiner te maken
 • Er een plan ligt om ervoor te zorgen dat meer mensen in loondienst blijven en niet kiezen voor ondernemerschap vanwege onder andere de sociale zekerheid.
 • De belastingdienst in actie komt en jij dat ook zal moeten doen.
 • Kan de minister het wetsvoorstel er op deze manier doorheen drukken

Plannen brede hervorming ZZP-ers in alle sectoren

Waar eerst nog in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) (wat al getekend is) er ruimte is gegeven voor zelfstandigen in de zorg, lijkt Minister van Gennip radicaal in tegen deze plannen in te gaan. Zo is te lezen in haar “Voortgangsbrief van 16 december 2022 werken met en als zelfstandigen.”

 

“Het kabinet is van plan om de balans te herstellen en de regels rondom het werken als zelfstandigen en met zelfstandigen toekomst bestendiger te maken. Zelfstandigen dragen relatief minder bij aan de financiering van de sociale zekerheid in Nederland. Het aantal stijgende ZZP contracten zet het sociale en fiscale stelsel onder druk.”

 

Definitie zelfstandigen
Zelfstandig ondernemer is volgens de definitie; de klassiek zzp’er (slager, bakker of kruidenier die producten verkoopt en altijd ondernemer zonder personeel was) of iemand die arbeid verricht en diensten aanbiedt die ook in loondienst gedaan kunnen worden. Als zorgprofessional val je onder de laatste categorie. Voor ik verder ga, raak niet in paniek. Het is immers een voorstel wat er nog niet doorheen is en alle zelfstandigen in Nederland zou raken. Er zijn (heel grof afgerond) in 2021 1,1 miljoen zelfstandig ondernemers. Dit zijn 12% van alle werkende Nederland.

 

De impact voor zzp-ers in de zorg
Als al deze werkenden getroffen worden, geldt dit ook voor alle bemiddelingsbureaus en alle mensen die in loondienst werken bij deze bureaus en/of uitzendbureaus. Alle zorginstellingen die volledig draaien op zelfstandig ondernemers, omdat al het personeel ziek thuis zit en alle andere organisaties (met mensen in loondienst) die samen werken met ZZP-ers. Dit heeft hele grote gevolgen voor Nederland!

 

 

De financiële verandering voor jou als zzp er zorg
Dat gezegd te hebben begint de hervorming voor zelfstandigen bij het verkleinen van de inkomsten tussen werknemers en zelfstandigen door simpel weg de fiscale voordelen voor zelfstandigen weg te nemen. Denk hierbij aan het stoppen van de oudedagsreserve en de zelfstandigen aftrek. Het kabinet verlaagt jaarrijks de zelfstandigenaftrek die naar alle waarschijnlijkheid volledig stopt per 2027.

De consequentie is dat jij meer inkomstenbelasting moet betalen en dus minder overhoudt. Dus je prijzen verhoogd! (LET OP: De overheid wil dus eigenlijk dat jij je prijzen omhoog doet, dan wordt de prikkel weggenomen bij organisaties om je in te huren)

 

Verplichtingen voor jou als zzp er zorg
Volgens “De voortgangsbrief werken met en als zelfstandigen” van 16 december 2022
“Het kabinet werkt aan de uitwerking van een betaalbare, uitlegbare en uitvoerbare verzekering. Daarbij is alle inzet op de vraag hoe de Arbeidsongeschiktheid Verzekering voor zelfstandigen vorm wordt gegeven.”

Het lijkt er dus op dat deze ook echt eraan komt. Wat volgens mij een iets is wat heel positiefs is. Ik spreek namelijk veel zelfstandigen die afgewezen zijn voor een AOV, omdat ze te dik zijn of juist niet verzekert zijn omdat ze een aandoening hebben en het risico te groot is (volgens de verzekeraar).

Ik vraag mij af of jij het ook iedere maand in je portemonnee voelt, wat een torenhoge premies die je moet betalen (als je wat ouder bent ;)). De vraag is of je überhaupt uitgekeerd krijgt als je ziek bent.

 

 

Dus het kabinet wil:

 

 • Inzetten op meer gelijkheid bij contracten zelfstandigen/werknemers bij sociale zekerheid en fiscaliteit.
 • Grote inkomensrisico’s voorkomen
 • Stimuleren dat de juiste arbeidsrelatie wordt aangegaan om de juiste redenen conform regelgeving.
 • Meer duidelijkheid creëren wanneer je nu werkt als zelfstandige of als werknemer
  De handhaving op schijnzelfstandigheid verbeteren.

ZZP er Zorg wel of niet meer?

Alle zelfstandige zorgprofessionals hebben een reden waarom je overgestapt bent en waarom je niet meer in loondienst wilde werken. Soms omdat de visie van de organisatie niet meer bij je past, of het eeuwige gedoe om roosters, het verplicht moeten komen opdagen, de vrijheid die je ervaart om alles zelf te mogen regelen. Of soms omdat je gedwongen werd en niet anders meer kon; je werd ontslagen…

 

Maar terug wil je niet meer… De uitspraak ik ga wel achter de kassa zitten is een uitspraak die veel zorgprofessionals doen. Dan maar uit de zorg. Terwijl dit niet is wat jij wilt. De zorg is je passie, hier ligt je hart. Je hebt hier wat te doen!!

 

De minister wil het “grijze’ gebied verduidelijken over wanneer je nu werkt binnen een arbeidsrelatie of als zelfstandige. Hier zegt men over: “De feitelijke uitvoering van het werk is doorslaggevend en niet de bedoeling van de partijen. De nadruk bij het ‘in dienst zijn van’ is dat er een ondergeschikte rol is en er toezicht is vanuit de werkgever.

 

 

 

Nu lijkt het alsof de minister daaraan wil toevoegen dat alle taken binnen een organisatie die organisatorisch zijn ook zouden moeten vallen onder ‘in dienst zijn van’.

Helaas beschrijft ze niets in de hele brief over wat dan wel de ruimte is voor ondernemers. Wel verwijst ze naar het IZA en de TAZ specifiek voor de zorg sector.

 

Beiden bieden ruimte voor echte zelfstandigen, mits zij voldoen aan alle voorwaarden.

 

 

 

Stel jezelf de volgende vragen:

 1. Is zo’n ingrijpende wetswijziging mogelijk voor heel Nederland of zal het verzoek om de wijziging afgezwakt worden
 2. Gedraag ik mij echt als ondernemer (je hebt beleid, kwaliteitsmanagementsysteem, missie en visie de hele mikmak)
 3. Wat is mijn bedrijfsmodel en heb ik wel een opdrachtovereenkomst die echt voldoet aan de voorwaarden, zodat ik niet in de problemen kom met torenhoge boetes?
 

 

Schijnzelfstandigheid voor ZZP er Zorg

De doelstelling is dat er uiterlijk weer volledig gehandhaafd wordt vanaf 2025 op schijnzelfstandigheid.Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe definitie van wat een arbeidsovereenkomst inhoudt. Wat de norm hiervoor is, zodat er duidelijk is wanneer jij in dienst van een organisatie bent of niet. De uitvoering van het contract is doorslag gevend en niet de intenties/de bedoeling die jij hebt met je opdrachtgever.
Je bent in dienst van een organisatie als de werkgever(opdrachtgever) eenzijdig instructies geeft ten aanzien van de werkzaamheden en daar toezicht op houdt.
Dit is een vrij open norm.Want hoe ziet dat er dan tijdens het werken uit?
Er zijn veel zelfstandigen die niets hebben gedaan om hun bedrijf op te zetten. Niet kunnen aantonen dat ze een onderneming hebben behalve een KVK nummer en een aantal verzekeringen en werken onder de verantwoordelijkheid van de instelling. 

Dit maakt je geen ondernemer en kwetsbaar voor schijnzelfstandigheid en boetes.

Maak geen rare sprongen!!

Regelmatig hoor ik van zelfstandig zorgprofessionals dat ze bang zijn en volledig in paniek schieten als dit soort berichtgevingen voorbijkomen. Ik ga wel achter de kassie werken. Ik moet ander werk zien te vinden, want terug in loondienst nooit meer.

Jij bent nodig in de zorg! Ik weet dat jij diep in je hart niet wil overstappen naar iets anders. Wat zou je anders moeten doen.

Blijf rustig, kom in actie en zorg ervoor dat je stappen onderneemt om jezelf te beschermen. Met een simpel stappenplan kun je zorgen dat je de risico’s verkleint. Zorg ervoor dat je kunt aantonen dat je ondernemer in de zorg bent. Dat is het enige wat je voor nu kunt doen. In 2 jaar tijd kan er nog van alles veranderen.
te beschermen.

Gedraag jij je als ondernemer in de zorg?

De overheid beschrijft in het Intergraal Zorg Akkoord dat er ruimte is voor de zzp er zorg. Echter je moet kunnen aantonen dat je een echte ondernemer bent. 

 

 

De belastingdienst zal je beoordelen op je gedrag en je acties eveneens als de Gezondheidsinspectie. 

 

Daarvoor is het nodig dat je onder andere voldoet aan de volgende eisen:

 • Een goede overeenkomst van opdracht
 • Het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem en werken volgens het kwaliteitssysteem
 • Het hebben van een bedrijfsidentiteit
 • Beleid geschreven voor je bedrijf

 

Heb jij nog steeds geen kwaliteitsmanagementsysteem dan voldoe je ook niet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen en ook niet aan de WTZa. Dan is het nu tijd om actie te ondernemen, want juli 2022 was de deadline om aan de regelgeving te voldoen. 

 

Meld je aan voor de wachtlijst van een bloeiend zorgbedrijf in 120 dagen en krijg kans op korting voor je coachingstraject. 

 

Een bloeiend zorgbedrijf in 120 dagen

Wil je met een gerust hart je zorgvragers helpen en weten dat in je bedrijf alles structureel en wettelijk goed geregeld is, meld je dan aan voor een gesprek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte bronnen:
Voortgangsbrief van 16 december 2022: “Werken met en als zelfstandigen.”

CBS

Integraal zorg Akkoord september 2022

Andere blogs