Toekomst bestendig als zzp-er in de zorg, aanhaken bij passende zorg

Toekomst bestendig als ZZP-er in de zorg, aanhaken bij passende zorg; je moet bij blijven met alle regels en wetten en daarin je verantwoordelijkheid pakken, anders ben je geen ondernemer meer van de toekomst. De overheid eist van je dat je je gedraagt als ondernemer! 

 

Er moet iets gebeuren in de Nederlands wanneer het gaat om de zorg, anders valt het volledige systeem om. Passende zorg is dus niet vrijblijvend.

 

Ik leer je/laat je in deze blog zien:

 

 • Waar passende zorg vandaan komt.
 • Wat passende zorg is.
 • Een volledig interview met BroederSjuul (ondernemer in de zorg), hoe hij als ondernemer als toekomst bestendig is door passende zorg toe te passen.
 • 5 belangrijke tips hoe jij kunt aanhaken als zelfstandig zorgprofessional, zodat jij toekomst bestendig blijft. 

Over Passende zorg

De overheid heeft nagedacht over wat zij vinden wat er moet gebeuren om flinke actie te ondernemen, zodat de zorg betaalbaar blijft en dat de kwaliteit van zorg hoogstaand blijft. Nederland wil tot de top behoren als het gaat over het leveren van kwalitatieve goede zorg! Daar zijn flink wat acties voor nodig. Iedereen moet eraan mee werken. Daarom is er een kader geschreven over passende zorg. 

 

In dit kader zijn de verschillende principes beschreven, van waaruit er een aantal normen uit voortvloeien. Sommige principes lijken nieuw te zijn en ander principes en normen worden al langere tijd in de zorg toegepast.

 

In de zorg zijn we allang gewend om te kijken naar de zorgvrager en wat de zorgvrager individueel nodig heeft aan zorg. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van mijn positieve gezondheid van Machteld Huber. Waar eigen regie, gezondheid voor ziekte voorop gesteld worden en waar er gekeken wordt naar zelfredzaamheid. Een trend die al jaren lang ingezet wordt en nog verder de overhand moet krijgen.

 

Van medicatie slikken naar preventie!!
Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de overheid reclame zal verbieden en tevens proberen te voorkomen dat er nog meer fastfood ketens in een gemeente gevestigd kunnen worden. Langzaam zie je al dat vanuit het integraal zorg akkoord acties ondernomen worden, zodat de passende zorg uitgevoerd wordt. 

Missie omtrent passende zorg

Als zelfstandig zorgondernemer (zzp-er in de zorg) zul je moeten bijdragen aan de missie die in dit kader is beschreven.

 

Het gaat om de volgende missie:

 

In 2040 draagt de zorg optimaal bij aan een gezond (samen)leven van alle mensen in Nederland, in het besef dat daarvoor niet meer mensen en middelen beschikbaar zijn dan nu en dat dit gepaard moet gaan met de laagst mogelijke impact op klimaat en milieu.

 

Een hele ambitieuze missie en heel erg nodig. Iedereen wil kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg. We zien nu al dat de zorg vast loopt. 

De principes van passende zorg

De zorg is passend wanneer deze:

 

 • Waarde gedreven is.
 • Samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand komt.
 • Plaats vindt op de juiste plek
 • Wanneer het gaat over de gezondheid in plaats over de ziekte.


De norm passende zorg

Vanuit de bovenstaande principes zijn de volgende normen vastgesteld. 

 1. Het moet waarde toevoegen aan de gezondheid van mensen tegen een proportionele inzet van middelen, personeel en grondstoffen.
 2. Het is zorg waarvan op basis van de stand van de wetenschap en praktijk aannemelijk is dat het op groepsniveau effectief en doelmatig is.
 3. Het geeft specifieke aandacht aan mensen met gezondheidsachterstanden.
 4. Komt tot stand in een gezamenlijk besluitvormingsproces met en rondom de patiënt/cliënt.
 5. In het gezamenlijke besluitvormingsproces worden ook passende antwoorden van buiten de zorg besproken.
 6. In het gezamenlijke besluitvormingsproces is gerichte aandacht voor mensen met gezondheidsachterstanden.
 7. Het begint bij zelfzorg en informele zorg. Pas als dit onvoldoende bijdraagt, sluit formele zorg aan.
 8. Vindt dichtbij plaats als het kan, en verder weg als het moet vanwege kwaliteitseisen of doelmatige inzet van dure infrastructuur en/of schaars personeel.
 9. Vindt digitaal plaats als het kan en fysiek als het moet.
 10. Het vergt (digitale en technologische) innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke missie om zorg mensgericht, houdbaar en duurzaam te maken.
 11. Het gaat niet alleen over biomedische aspecten van gezondheid, maar ook over andere levensterreinen.
 12. Het is niet alleen een individueel zorg antwoord op gezondheidsvragen, maar verhoudt zich ook tot het collectief versterken van veerkracht en het voorkomen van gezondheidsvragen.


Opmerkelijk is dat er nu veel meer gekeken wordt naar zelfzorg en informele zorg. Dit moet de eerste norm worden en daarna komt pas de formele zorg. 

De overheid is zich bewust dat zij de grote tekorten van professionele zorgverleners niet kunnen oplossen en daarbij (bron debat arbeidsbeleid) wordt er gesproken over een extra uitgave van 44 miljoen, als de informele zorg vervangen moet worden door formele zorg. Dit is enorme uitgave, wat een groot probleem zou opleveren. 

Broeder Sjuul en mijn visie op passende zorg

Nog steeds gebeurden er in de zorg een aantal zaken, die totaal niet nodig zijn. Wij zorgprofessionals willen graag zorgen en vaak denken wij dat als wij het zelf doen dat je sneller door je takenlijst heen bent. 

 

 

Vaak denken we niet goed na over de consequenties die het kan hebben voor de zorgvrager of dat het even snel een glaasje water, ons uit eindelijk meer werk oplevert. 

 

Want die mevrouw die op het knopje van de alarmbel (interview video met broeder Sjuul) drukt in de nachtdienst, waarvan jij denkt ik doe het wel even dan slaapt ze straks sneller. Zal het de volgende keer nog een keer doen en nog een keer. Voilà en je hebt iedere avond er weer een taak bij, terwijl mevrouw zelf kan opstaan en het zelf kan halen. Zelfredzaamheid, eigen waarde, zelfvertrouwen blijven kweken staan voorop. Je hebt maar 2 handen en 2 voeten en wij zullen allemaal als zorgverleners keuzes moeten maken. Prioriteren en keuzes maken. Zorg verlenen met de handen op de rug wanneer het nodig is en toch niet even stiekem iemand pamperen… 

 

 

Als iedereen hieraan mee werkt, dan heb je wel tijd om iemand aandacht te geven. Ban alle onnodige zorgtaken en bespreek met elkaar wat echt passende zorg is. 

De tips!

De 5 belangrijkste tips voor jouw als zorgondernemer:

 

 1. Beschrijf passende zorg in je kwaliteitsmanagementsysteem
 2. Beschrijf passende zorg in je visie
 3. Implementeer passende zorg op de werkvloer
 4. Spreek elkaar aan op de principes en normen, waneer het gaat over passende zorg
 5. Rapporteer in jouw ECD dat je de opdrachtgever hebt aangesproken op passende zorg of dat er geen passende zorg wordt verleend. Denk hierbij wel aan de privacy regelgeving.  

 

Gedraag jij je als ondernemer in de zorg?

De overheid beschrijft in het Intergraal Zorg Akkoord dat er ruimte is voor zelfstandige zorgprofessionals. Echter je moet kunnen aantonen dat je een echte ondernemer bent. 

 

De belastingdienst zal je beoordelen op je gedrag en je acties eveneens als de Gezondheidsinspectie. 

Daarvoor is het nodig dat je onder andere voldoet aan de volgende eisen:

 • Een goede overeenkomst van opdracht
 • Het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem en werken volgens het kwaliteitssysteem
 • Het hebben van een bedrijfsidentiteit
 • Beleid geschreven voor je bedrijf

 

Heb jij nog steeds geen kwaliteitsmanagementsysteem dan voldoe je ook niet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen en ook niet aan de WTZa. Dan is het nu tijd om actie te ondernemen, want juli 2022 was de deadline om aan de regelgeving te voldoen. 

 

Meld je aan voor een bloeiend zorgbedrijf in 120 dagen. 

 

Een bloeiend zorgbedrijf in 120 dagen

Wil je met een gerust hart je zorgvragers helpen en weten dat in je bedrijf alles structureel en wettelijk goed geregeld is, meld je dan aan voor een gesprek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte bronnen:
Algemeen dagblad van2-12-2022: Kabinet stopt wildgroei aan fastfood ketens

Kader Passende zorg 28 juni 2022

Integraal zorg Akkoord september 2022

Andere blogs